BIOGRAFIJA

Rojen 9. junija leta 1977 v Mariboru.

 

Izobraževanje:

1997       Opravil maturo in se vpisal na Pedagoško fakulteto v Mariboru-smer likovna pedagogika.

2002       Diplomiral in pridobil naziv profesor likovne umetnosti.

2002       Opravil sprejemni izpit likovne nadarjenosti na ALU.

                Sledil je vpis na Akademijo za likovno umetnost  v Ljubljani.

2006       Zaključil študij na oddelku za slikarstvo pod mentorstvom prof. Emerika Bernarda,

                prof. Hermana Gvardjančiča in prof. Lojzeta Logarja.

2007       Diplomiral na ALUO iz teme Oblikovano platno in trodimenzionalna grafika.

                Vpisal magistrski študij na ALUO smer slikarstvo.

2009       Magistriral iz teme Zvok kot notranja struktura slike.

 

Štipendije:

2001/02   Štipendist Ministrstva za šolstvo in šport.

2002/07   Štipendija za nadarjene študente občine Maribor.

 

e-mail: jemec_jernej@yahoo.com

  CV

 

  RAZSTAVE

 

  CV-ENGLISH

JERNEJ JEMEC

 

 

 

BIOGRAFIJA

GRAFIKE

RISBE

SLIKE

ZVOČNE SLIKE

SOUND FILES